top of page

Alle vinder når iværksættere lykkes

Vi er afhængige af, at der er mennesker, der får en god ide og har modet til at forfølge den. Derfor skal vi motivere risikovillighed og belønne innovative ildsjæle, så de ikke brænder ud i forsøget på at realisere deres iværksætterdrømme. Det gør vi ved at have øje for, at iværksættere er mennesker som alle andre, og ved at insistere på, at balancen mellem arbejdsliv og familieliv selvfølgelig også skal være iværksætteren forundt.Vi er veluddannede i Danmark, og vores evne til at opfinde, udvikle og skalere er en af vores vigtigste kilder til både jobs og værdiskabelse.

"Vi skal skabe et samfund, hvor vi kan give noget til det store fællesskab uden at gå på kompromis med det lille. Vi har brug for iværksættere, lad os lette valget og øge sandsynligheden for succes for mennesker med gode ideer og mod til at gå efter dem. "

Alle vinder når iværksættere lykkes

Iværksætteren kan se ud på mange måder; det kan være den studerende, der gør en opgave til en levevej, det kan være forskeren, der får øje på en forretningside, og det kan være lønmodtageren, der ønsker et andet arbejdsliv. Ens for dem er, at de løber en personlig risiko ved at gå efter deres drøm.


Livet som iværksætter betyder for langt de fleste år med mange arbejdstimer, mindre løn og manglende sikkerhed. Det er forventeligt, men vi har vænnet os til en usund fortælling om, at iværksætteren sætter alt ind på sin forretningside og slider sig selv op i forsøget på at realisere den. Det er på tide, at vi gør op med den fortælling. Den næste generation af iværksættere vil ikke nøjes med et liv i ubalance. De ønsker at være både iværksættere og familiemennesker, og det er vel egentlig rimeligt nok.


Vi skal fjerne de unødige bump på iværksætterens vej. Særligt i den svære opstart. Vi skal gøre det enkelt og overskueligt at starte og udvikle en virksomhed. Vi skal lette adgangen til risikovillig kapital. Og vi skal gøre det muligt at tiltrække nødvendigt talent til at udvikle og drive nye virksomheder, så stifteren ikke ender med at arbejde sig selv og sin familie i stykker.


I bund og grund skal vi stræbe efter at gøre det lige så attraktivt at blive iværksætter som at blive lønmodtager. Lige så oplagt at blive ansat i en nystartet virksomhed som at tage et job i en veletableret virksomhed eller det offentlige. Iværksætteri skal være for alle uanset køn, alder og baggrund.


Vi skal belønne det personlige initiativ og gøre det attraktivt at gå iværksættervejen. Det er ikke bare rimeligt, det er også nødvendigt, hvis vi ønsker en fremtid bygget på grønne og nyskabende virksomheder.


Jeg foreslår:
  1. Lavere beskatning på iværksætteres løn i selskabets første fem leveår. Vi skal bakke op om og investere i de mennesker, som har modet til at starte en virksomhed. Det er en gevinst for alle, hver gang en nystartet virksomhed lykkes og genererer nye arbejdspladser, værdiskabelse og eksport.

  2. Ansættelse af medarbejdere under samme beskatningsvilkår som forskerskatteordningen. Iværksættere skal have adgang til at ansætte medarbejdere, der allerede er ansat herhjemme og uden hensyn til etnicitet, med samme beskatning, som findes under forskerskatteordningen.

  3. Skattefri medarbejderaktier de første fem år af et selskabs levetid. Iværksættere har brug for at kunne tiltrække videnstung og erfaren arbejdskraft og dermed øge sandsynligheden for succes med virksomheden og familielivet.

  4. Markant nedsættelse af aktieindkomstskatten og tilsvarende forøgelse af progressionsgrænsen. På nuværende tidspunkt er progressionsgrænsen for aktieindkomst 57.200 kr. for enkeltpersoner og det dobbelte (114.400 kr.) for ægtepar. Aktieindkomstskatten er i dette tilfælde 27 % – alle beløb over denne grænse beskattes med 42 %.

  5. Opgør med aktiesparekontoen og markant højere loft for den nye aktieindkomstskat.Aktiesparekontoen er indført for at øge privates interesse i investeringer i noterede selskaber. På nuværende tidspunkt beskattes afkastet med 17 % mod den normale aktieindkomstskat på 27 %.

Vi skal skabe et samfund, hvor vi kan give noget til det store fællesskab uden at gå på kompromis med det lille. Vi har brug for iværksættere, lad os lette valget og øge sandsynligheden for succes for mennesker med gode ideer og mod til at gå efter dem. Fordi vi alle vinder, når iværksættere lykkes.


Af Lean Milo91 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page