top of page

Pas på de små børn ved at passe på deres forældre

Livet består af forskellige faser med hver sine behov. I begyndelsen og sidst i livet har vi brug for omsorg, støtte og pleje, mens vi midt i livet kan bidrage til vores fælles samfund.


Jeg vil arbejde for et samfund, der støtter op om de forskellige livsfaser, og et arbejdsmarked, der tager højde for den enkeltes alder, formåen og familiesituation. Jeg vil arbejde for et samfund, hvor vi løbende finder den rette balance mellem familieliv og arbejdsliv.
Pas på de små børn ved at passe på deres forældre

Vi er hverken født ens eller med de samme vilkår, men vores evne til at klare os godt i livet grundlægges for os alle i de første tre leveår. Man kan sige, at fundamentet for et liv lægges i de første 1.000 dage. Det er i de år, at vores påvirkning af barnet har allerstørst virkning. Derfor skal vi interessere os for det lille barns liv. Ikke ved at diktere rigtig og forkert i privatlivet, men ved at støtte småbørnsforældre i at kunne være forældre i en travl tid.


Alt for mange børnefamilier er pressede, og mødre og fædre oplever på daglig basis at være nødsaget til at gå på kompromis enten på hjemmefronten, på arbejdspladsen eller begge steder. Overgangen fra barsel til fuldtidsarbejde er ofte brat, og forståelsen for småbørnsfamiliens situation kan ligge på et lille sted. Det skal vi ændre. I nogle faser har vi meget overskud, i andre har vi mindre. Vi skal skabe et arbejdsliv, der tager højde for de livsfaser, vi gennemlever.


Jeg foreslår:
  1. Vi skal tilskynde en ændret kultur på arbejdspladser, hvor det er muligt og accepteret at gå ned i tid eller på anden måde arbejde mere fleksibelt i en periode uanset køn og branche. Man kan fx lade sig inspirere af Mærsks ”return to work”-politik, hvor de ansatte har mulighed for at arbejde 20 procent mindre til fuld løn i de første seks måneder efter endt barsel.

  2. Vi skal indføre en obligatorisk familiesamtale med mødre og fædre efter endt barsel på alle arbejdspladser. Samtalen bruges til at tale balance mellem familie- og arbejdsliv i barnets tre første leveår. Faste hjemmearbejdsdage, fleksibel arbejdstid, nedsat tid, omsorgsdage, barns tredje sygedag er håndtag, der kan skrues på, men udgangspunktet er, at samtalen tilpasses den enkelte arbejdstager og arbejdsgiver.

  3. Vi skal gøre op med lighedsprincippet om, at alle medarbejdere skal arbejde under samme vilkår og i stedet introducere periodiske livsfasetilpassede arbejdsforhold.

Ved at give familieforøgelse opmærksomhed, anerkender vi, at fasen med små børn stiller nogle særlige krav til forældre, ligesom vi gør det accepteret, at denne livsfase kan være forbundet med lidt mindre acceleration i arbejdslivet. På den måde passer vi på de små børn ved at passe på deres forældre.


Af Lean Milo
1.744 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page