top of page

Sæt i værk, Simon Kollerup

Erhvervsministeren er for iværksætteri. Allerede i sommeren 2020 gjorde han det klart, at han ville indkalde til forhandlinger om bedre rammevilkår for iværksætteri samme efterår. Det skulle være let at drive en sund forretning i Danmark, som han sagde.


Men efterår blev til vinter, og vinter blev til forår. Uden forhandlinger. Med flere flotte ord og endda en europæisk erklæring.


I marts sidste år underskrev erhvervsministeriet nemlig sammen med 24 europæiske lande en erklæring om at understøtte et bedre iværksættermiljø på tværs af landene. Et skærpet fokus og fælles fodslag skulle styrke landene i kampen mod både corona- og klimakrise. I erklæringen indgik otte forslag til, hvordan iværksætteriet skulle gavnes.


Nu manglede det bare, at Erhvervsministeren satte i værk.


I juni i år kom det så; det første forhandlingsmøde om rammebetingelser for iværksætteri. Det er glædeligt, men også alt for nølende. I 2030 skal vores CO2-udledninger være reduceret med 70 % – grønt iværksætteri er en nøglefaktor for at lykkes. Ministeren har allerede set og endda underskrevet gode forslag. Her kommer et par af dem, hvis han skulle glemt dem undervejs.


Det skal være hurtigt og nemt at oprette selskaber.

Sådan lyder det første forslag i den europæiske erklæring. Det kan forfølges ved at gøre brug af DIs ide om at lade mikrovirksomheder geninvestere hele deres overskud. Hvis virksomheder med mindre end 10 ansatte udelukkende skal betale selskabsskat af udloddet overskud, vil det betyde øget likviditet, bedre mulighed for investering i udvikling og en reduceret administrativ byrde.

Det skal være muligt at tiltrække og fastholde talent

Det er dyrt at ansætte kvalificeret arbejdskraft. Udgiften kan lettes ved at lade iværksættere ansætte under samme beskatningsvilkår som forskerskatteordningen. Vi har brug for forskere, men vi har også brug for dygtige medarbejdere til at omsætte forskning og ideer til iværksætteri. Derudover skal det være lettere at udbyde medarbejderaktier, hvilket også er detaljeret beskrevet i DIs katalog.


Iværksættere skal have bedre adgang til kapital

På trods af at danskernes opsparing er historisk høj, ligger vi langt bag vores naboland Sverige, når det kommer til risikovillig kapital. Adgangen til kapital styrkes, hvis vi får de private midler i spil ved på den ene side at forbedre muligheden for at investere privatadministrerede pensionsmidler i

unoterede aktier og ved at gøre investorfradraget mere anvendeligt. Begge forslag er rummet i DIs udspil.


Sommeren 2022 har været endnu en påmindelse om den globale opvarmning. Iværksætteri er en afgørende del af løsningen på vores klimaudfordringer. Så kære Erhvervsminister, lad iværksætterne svede over grønne løsninger i stedet for umulige rammebetingelser. Og hellere i dag end i morgen.
Links: Declaration on Startups Nations Standard of Excellence: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-support-growth-eu-startups

DIs idekatalog ”Flere nye vækstvirksomheder”: https://www.danskindustri.dk/globalassets/billedarkiv/politiske-udspil/ivaerksaetteri/ivarksatter-2021_juni-web.pdf?v=22080319. august
Af Lean Milo


88 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page