top of page

Fra fossil til neutral

Vores klima er under pres, og behovet for at gå fra fossile brændsler til grønne energikilder har aldrig været mere presserende. Vores chance for at bremse de katastrofale klimaændringer er lige nu.


Vi skal udforske og overveje alle tænkelige veje til bæredygtige energikilder, og vi skal belønne grønne løsninger i erhvervslivet. Fremtiden afgøres nu – lad os gøre det til en, vi kan være bekendt at give videre til vores børn og vores børns børn.

Vi holder ikke op med at være i bevægelse, men vi kan vælge at bevæge os i en grønnere retning.


Fra os til el i storbyerne

Der bor godt to mio. danskere i landets fem største byer; København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. For de fleste er trafikale udfordringer og forurening en del af hverdagen. Koncentrationen af mennesker, arbejdspladser og transport skaber en række udfordringer.


På cykelstien er der i stigende grad trængsel på grund af mængden og variationen af bløde trafikanter; fra gammeldags cyklister og brede kassevogne til hurtige elcykler og løbehjul. På vejene holder beboere, pendlere og leverandører i kø eller oser endeløst rundt efter ledige p-pladser. Færre p-pladser og forslag om fartgrænser på helt ned til 30 km/t gør det ikke bedre.


Vores behov for at flytte os selv eller varer fra a til b bliver ikke mindre, men vi kan ændre transportformen. Vi skal gøre det attraktivt at transportere os grønt. Cyklen er oplagt, og cykelstierne skal naturligvis følge med tiden og de nye transportformer, så de er trygge og sikre for alle. Det skal være muligt at overhale en kassecykel, det siger sig selv. Pendlere skal let kunne parkere uden for byen og sparre tid ved at tage metro eller letbane ind til centrum. Lastbiler skal aflæsse på lagre uden for byen, hvor levering til indre by samles og fragtes via elbiler. Virksomheden City Logistics har vist, at det kan lade sig gøre – lad os inspirere af de gode erfaringer.


Vi holder ikke op med at være i bevægelse, men vi kan vælge at bevæge os i en grønnere retning.


Jeg foreslår:
  1. Vi skal skabe plads til, at alle cyklister kan færdes trygt på cykelstierne.

  2. Vi skal gøre det nemt for pendlere at parkere bilen ved indfaldsveje og hoppe på metro eller letbane til centrum.

  3. Vi skal minimere tiden, der bruges på at finde en p-plads ved at sikre pladser til bl.a. håndværkere og hjemmepleje.

  4. Vi skal sikre alle beboere i storbyer en p-plads til egen bil.

  5. Vi skal sikre CO2-neutral varelevering i storbyer ved at oprette lagre uden for byerne, hvor lastbiler aflæsser, og levering til byerne samles og fragtes grønt.

  6. Vi skal skabe bedre byliv, hvor transport hverken sker med eget eller andres liv som indsats.

Vejtransport står for en femtedel af CO2-emissioner i EU, og biler er storforurenere.

Hvis vi skal nå vores klimamål, skal vi reducere emissioner fra transport med 90 %. Storbyerne er et effektivt sted at sætte ind, og hvis vi gør det smart, kan vi ikke bare nedbringe udledninger, men også forbedre livskvaliteten for beboere og arbejdende i byerne. Vi skal gå fra os til el i storbyerne.


Af Lean Milo
1.016 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page