top of page

Fremtiden skaber vi ved at få råd til den

Opdateret: 20. sep. 2022

I Moderaterne er vi optaget af at få råd. Råd til velfærd, råd til udvikling, råd til en fremtid, som vi kan give videre til vores børn med ro i maven. Verden er i forandring, og vi skal forandre os med den.


På vores sommermøde for nylig offentliggjorde partiet tre konkrete økonomiske reformforslag, der skal øge konkurrenceevnen, investeringslysten og deltagelsen på arbejdsmarkedet. Eller med andre ord; gøre at vi får råd.


Forandringskraften starter i vores øjne med at skabe verdensklasseforhold for dansk iværksætteri og erhvervsliv og vi ved, hvad der skal til – vi har selv været der i mange år.


Hvordan får vi råd?

Det spørgsmål presser sig på i øjeblikket. I familierne, i erhvervslivet og politisk. Stigende priser på fødevarer og energi. Øgede udgifter til forsvar og sikkerhed i et usikkert Europa. En klode i forandring og et akut behov for grøn omstilling. Der er nok at tage fat på i en tid, hvor vi bliver færre, der kan tage fra, og flere, der takker af.


Sænkelse af selskabsskatten

For det første foreslår vi at sænke selskabsskatten fra 22 % til 15 % finansieret en til en ved at skære i junglen af erhvervsstøtteordninger. Det koster 12 mia. kr., og vi bruger i øjeblikket 40 mia. kr. på erhvervsstøtte. Ved at annullere de 30 % mindst gavnlige erhvervsstøtteordninger, kan vi forbedre konkurrenceevnen markant og samtidig skabe virksomheder, der ikke lykkes på grund af støtte, men ganske enkelt på rimelige vilkår. Det er godt for moralen, for lønningerne og for vores evne til at konkurrere. Vi har endnu til gode at møde den iværksætter, der ønsker at gå på krykker frem for at stå på egne ben.


Flere i arbejde

Virksomhederne skriger på arbejdskraft. Der er behov for de rigtige folk udefra, og at flere herboende kommer mere i spil. Når flere arbejder og flere arbejder mere, gavner det os alle. Derfor foreslår vi at lette adgangen til arbejdsmarkedet og motivere flere til at blive i arbejde ved at give en kontant og mærkbar gevinst for de lavestlønnede i en fireårig periode. Alle med en årlig lønindkomst på 125.000-300.000 skal have et beskæftigelsesfradrag på 100 % af merindkomst op til 36.000 kr. om året. Fradraget nedtrappes årligt med 25 % og gælder således i fire år.

I praksis betyder det, at den butiksansatte, der tjener 20.000 kr. om måneden og vælger at tage nogle ekstra vagter og komme op på 23.000 kr., vil få de 3.000 kr. udbetalt skattefrit det første år. Året efter vil 75 % af den samme ekstra indtægt være fradragsberettiget svarende til 2.250 kr. Som arbejdsgiver er det afgørende at kunne tiltrække og holde på de rette medarbejdere, og det gør det immervæk nemmere, hvis de økonomiske fordele er til at få øje på.


Investeringer skal betale sig

Som iværksætter er det nødvendigt at kunne rejse kapital. Desværre har vi skabt så ufordelagtige vilkår i Danmark, at mange kigger til andre lande, når de vælger at investere deres penge. Faktisk behøver de ikke at kigge længere end til vores naboland Sverige, hvor 133 virksomheder blev børsnoteret i 2021 mod 23 herhjemme. I Moderaterne foreslår vi, at aktieindkomst over 56.500 beskattes med 30 % frem for 42 % i dag, hvilket vil være på niveau med Sverige. Samtidig ønsker vi at give Danmark en investeringsfordel ved at sænke beskatningen på aktieindkomster på under 56.500 kr. fra 27 % til 10 %, hvilket vil gavne særligt de små private investorer. 76 % af svenskerne investerer i fonde eller investeringsforeninger, mens det gælder 19 % af danskerne, den forskel skal vi udligne. Alle vinder, når iværksættere lykkes, og lykkes vi med at øge investeringslysten, så investerer vi samtidig i en lysere fremtid for samtlige danskere – iværksætter eller ej.


De tre forslag er en del af en større samlet plan, som Moderaterne offentliggør om et par uger.


I Moderaterne tror vi på fremtiden og på at skabe den ved at få råd til den. For os handler det ikke om at dreje skarpt til højre eller skarpt til venstre, men om at holde kursen mod en fremtid båret af balanceret, holdbar og virkelighedsnær politik.


Af Lean Milo, folketingskandidat for Moderaterne og iværksætter,
Lars Arne Christensen, folketingskandidat for Moderaterne og investor,
Erick Thürmer, folketingskandidat for Moderaterne og direktør


949 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page