top of page

Den sorte energi skal være grøn

Vi skal udforske og overveje alle tænkelige veje til bæredygtige energikilder, og vi skal belønne grønne løsninger i erhvervslivet. Fremtiden afgøres nu – lad os gøre det til en, vi kan være bekendt at give videre til vores børn og vores børns børn.


Vores klima er under pres, og behovet for at gå fra fossile brændsler til grønne energikilder har aldrig været mere presserende. Vores chance for at bremse de katastrofale klimaændringer er lige nu.

"Vi holder ikke op med at være i bevægelse, men vi kan vælge at bevæge os i en grønnere retning."

Fra sort til grøn energi

Fossile brændsler er fortsat verdens foretrukne energikilde, og overgangen til vedvarende energi kræver ikke bare vilje, men også åbenhed, motivation og innovation. Vi har brug for alle gode kræfter, hvis vi skal lykkes med at omstille verdens energiforbrug fra sort til grønt.


Innovative kræfter har allerede resulteret i sol-, vind- og havenergi, og vi er Danmark oppe på, at mere end 30 % af vores energi er vedvarende. Det går den rigtige vej, men det går for langsomt. Særligt hvis vi kigger globalt. Derfor skal vi blive ved med at udforske nye veje til grøn energi.


Moderne kernekraft er en af de veje, som vi ikke må udelukke på basis af tidligere tiders manglende sikkerhed. Kernekraft anno 2022 er langt sikrere, efterlader mindre affald, er billigere, kan ikke nedsmelte og udleder ingen drivhusgasser. Den danske virksomhed Seaborg Technology er med helt fremme, når det gælder 4. generations kernekraft baseret på smeltet salt-reaktorer.


Hvis vi kunne klare den grønne omstilling med sol-, vind- og havenergi alene, var der ingen grund til at tænke i nye løsninger. Men vi har brug for løsninger af enhver art, hvis vi skal bremse klimaforandringerne. Det kan være kernekraft, og det kan være løsninger, vi endnu ikke kender.


Jeg foreslår:
  1. Vi skal motivere grønt iværksætteri gennem særligt fordelagtige rammebetingelser, fx gennem mindre administration, adgang til risikovillig kapital trods lange udsigter til afkast, investering af op til 20 % af private pensionsmidler i unoterede selskaber, fradragsmuligheder ved tab samt adgang til videnstunge medarbejdere.

  2. Vi skal stille os åbent over for nye former for vedvarende energi, herunder fjerde generations kernekraft. Alle grønne energikilder skal udforskes.

  3. Vi skal belønne grønt iværksætteri ved at lade en større andel af fortjenesten tilfalde dem, der har løbet risikoen. Hver grøn iværksættersucces er en billet på vejen mod en bæredygtig fremtid.

Det skal kunne betale sig at tænke grønt som borger og som virksomhed, og vi skal kunne tale åbent og fordomsfrit om alle tilgængelige energikilder; vind, sol, hav, kernekraft og andre former for vedvarende energi. Vi har brug for en stabil grøn energiforsyning – nu mere end nogensinde.


Af Lean Milo

44 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page